18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

Od rana wszyscy aktorzy i wolontariusze byli podekscytowani. O 8.30 zaczęliśmy przygotowania do wyjścia. Podopieczni hospicjum w Turośni Kościelnej na nas czekali, a są to wyjątkowi widzowie. 
Punktualnie o 9.30 rozpoczęliśmy przedstawienie. Uśmiechy i łzy były dla nas najwyższym uznaniem. 
Dziękujemy za zaproszenie.