18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

Dokumenty szkolne w roku szkolnym 2017/2018

1. SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY - pobierz

2. Bank tematów projektów edukacyjnych na rok szkolny 2017/18 w Gimnazjum

3.  Szkolny zestaw programów nauczania na rok szkolny 2017/2018

4. Zestaw podręczników na rok szkolny 2017/2018

 

 
 
Dokumenty szkolne w roku szkolnym 2016/2017

 

1. Zestaw podręczników na rok szkolny 2016/2017

2. Szkolny zestaw programów nauczania na rok szkolny 2016/2017

3. Statut Gimnazjum (aktualizacja 15.09.2016)

4. Punktowy system oceniania zachowania (aktualizacja 13.02.2017)

5. Plan działań profilaktycznych na rok szkolny 2016/2017

6. Procedury szkolne w Gimnazjum w Turośni Kościelnej - aktualizacja wrzesien 2016

 

Dokumenty szkolne w roku szkolnym 2015/2016

 

1. Wniosek o przyjęcie do Gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016 -pobierz

2. Oświadczenie o nie realizacji obowiązku szkolnego w Gimnazjum w Turośni Kościelnej w roku szkolnym 2015/2016 -pobierz

3. Wykaz podręczników na rok szkolny 2015/2016 Gimnazjum w Turośni Kościelnej -pobierz

4. Poradnik organizacji wyjazdów -pobierz

5. Regulamin dowożenia uczniów -pobierz

6. Program wychowawczy gimnazjum na lata 2014-2017 -pobierz

7. Program profilaktyki gimnazjum na lata 2014-2017 -pobierz

8. Zasady postępowania w przypadku, nieobecności ucznia w szkole -pobierz

9. Statut Gimnazjum (aktualizacja uchwała RP z 07.02.2016r.) -pobierz

10. Procedury szkolne gimnazjum -pobierz

11. Uchwała Rady Gminy w sprawie powołania Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej -pobierz

12. Procedury pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Gimnazjum -pobierz

13. Procedury dopuszczenia programów nauczania w Gimnazjum -pobierz

14. Kalendarz roku szkolnego 2015/16 w Gimnazjum -pobierz

15. Plan działań wychowawczych na rok szkolny 2015/16 w Gimnazjum -pobierz

16. Bank tematów projektów edukacyjnych na rok szkolny 2015/16 w Gimnazjum -pobierz

17. Regulamin i pozostała dokumentacja realizacji projektu edukacyjnego na rok szkolny 2015/16 w Gimnazjum -pobierz

18. Punktowy System Oceniania w Zespole Szkół w Turośni Kościelnej na rok szkolny 2015/16 -pobierz

19. Szkolny Zestaw Programów Nauczania w Gimnazjum w Turośni Kościelnej na rok szkolny 2015/16 -pobierz