18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

Dokumenty szkolne w roku szkolnym 2018/2019

1. SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

2. KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY 2017 - 2022 

3. Punktowe Zasady Oceniania Zachowania                           

 

Dokumenty szkolne w roku szkolnym 2017/2018

 

1. SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

2. KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY 2017 - 2022 

3. Punktowy System Oceniania Zachowania

4. Statut Szkoły Podstawowej

 

Dokumenty szkolne w roku szkolnym 2016/2017

 

1. Wykaz podręczników na rok szkolny 2016/2017 Szkoły Podstawowej w Turośni Kościelnej - pobierz
2. Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2016/2017 - pobierz

3. Statut Szkoły Podstawowej (aktualizacja 15.09.2016) - pobierz

4. Punktowy System Oceniania Zachowania (aktualizacja 13.02.1017) - pobierz

5. Plan działań wychowawczych  - pobierz

6. Plan działań profilaktycznych - pobierz

7. Procedury szkolne w Szkole Podstawowej w Turośni Kościelnej - aktualizacja wrzesien 2016

 

 

Dokumenty szkolne w roku szkolnym 2015/2016


1. Karta zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej 2015_2016 - pobierz

2. Wykaz podręczników na rok szkolny 2015/2016 Szkoły Podstawowej w Turośni Kościelnej - pobierz

3. Regulamin dowożenia - pobierz

4. Poradnik organizacji wyjazdów - pobierz

5. Statut Szkoły Podstawowej w Turośni Kościelnej - pobierz

6. Program wychowawczy Szkoły Podstawowej na lata 2014-2017 - pobierz

7. Program profilaktyki Szkoły Podstawowej na lata 2014-2017 - pobierz

8. Regulamin rekrutacji Szkoły Podstawowej w Turośni Kościelnej - pobierz

9. Procedury szkolne w Szkole Podstawowej w Turośni Kościelnej - pobierz

10. Procedury pomocy psychologiczno-pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Turośni Kościelnej - pobierz

11. Procedura dopuszczenia programów nauczania Szkoły Podstawowej w Turośni Kościelnej - pobierz

12. Kalendarz roku szkolnego 2015/16 Szkoły Podstawowej w Turośni Kościelnej - pobierz

13. Punktowy System Oceniania w Zespole Szkół w roku szkolnym 2015/16 w Turośni Kościelnej - pobierz

14. Szkolny Zestaw Programów Nauczania w Szkole Podstawowej w Turośni Kościelnej w roku szkolnym 2015/16 - pobierz

1. SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY