18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

Historia Szkoły Podstawowej w Turośni Kościelnej

datowana jest od roku 1920.

Zamieszczona została w publikacji Przeszłość - Teraźniejszość w 2005 roku.

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu pokazującego historię szkoły.