18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ

 

W TUROŚNI KOŚCIELNEJ

 

rok szkolny 2018/2019

 

Lp.

Wydarzenie

Termin

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno

- wychowawczych

3 września 2018 r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

 

24 - 31 grudnia 2018 r.

3.

Ferie zimowe

22 stycznia - 3 lutego 2019 r.

 

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

18 kwietnia23 kwietnia 2019 r.

 

5.

Egzamin gimnazjalny

 

 

10 kwietnia 2019 r.– cześć humanistyczna (środa)

11 kwietnia 2019 r. – część matematyczno przyrodnicza (czwartek)

12 kwietnia 2019 r. – język obcy nowożytny (piątek)

 

6.

Egzamin ósmoklasisty

 

15 kwietnia 2019 r.– język polski (poniedziałek)

16 kwietnia 2019 r. – matematyka (wtorek)

17 kwietnia 2019 r. – język obcy nowożytny (środa)

 

7.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno

-wychowawczych

21 czerwca 2019 r.

8.

Ferie letnie

22 czerwca –

31 sierpnia 2019 r.

 

9.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

2 listopada 2018 r. (piątek)

2 maja 2019 r. (czwartek)