18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

Zapraszamy do przeglądania zasobów Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej

POZNAJĘ SIEBIE, MYŚLĘ, DZIAŁAM”

 

Projekt „Poznaję siebie, myślę i działam jest realizowany przez Gminę Turośń Kościelna przy udziale Przedszkola Samorządowego w Turośni Kościelnej w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie – N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi. Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci 3-5 letnich poprzez wzrost jakości edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Turośń Kościelna poprzez podniesienie kompetencji kluczowych, zapewnienie indywidualizacji wsparcia zgodnie z potrzebami rozwojowymi

W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

Igłą, nitką i nie tylko”- zajęcia plastyczno- krawieckie

Od września tego roku ośmioro dzieci z naszego przedszkola bierze udział w zajęciach plastyczno-krawieckich, których celem jest rozwijanie sprawności manualnej oraz zachęcenie dzieci do podejmowania samodzielnych działań plastycznych. Nasze spotkania rozpoczęliśmy od przygotowania wspólnego plakatu z tytułem naszych zajęć oraz wykonania własnych portretów, które dekorują ścianę naszej pracowni. I tak, co drugi tydzień grupa przedszkolaków mających wspólny cel (dobra zabawa) z wielkim zainteresowaniem podejmuje proponowane działania. Kilka pierwszych spotkań zostało poświęconych przygotowaniom koszulek, w których pracują mali artyści. Malowanie farbami na tkaninach okazało się nie lada wyzwaniem, ale wszyscy poradzili sobie znakomicie. Dziś dumnie prezentują swoje dzieła na każdych zajęciach. Oprócz koszulek udało nam się również przygotować pracownikom przedszkola kartki z życzeniami z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Sprytne rączki młodych plastyków wykonały również, każdemu przedszkolakowi i każdej pani, biało-czerwoną wstążeczkę z tasiemek, którą każdy 3,4,5 i 6-latek prezentował podczas uroczystości z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę (warto wspomnieć, że przedszkole liczy 100 dzieci, więc było co robić.

Powoli rozpoczynamy już przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia, ale o tym już w kolejnej relacji.

Joanna Olendzka

 

 

W krainie muzyki”- zajęcia muzyczno- ruchowe

W zajeciach muzyczno-ruchowych uczestniczy 10- osobowa grupa 4 - latków. Głównymi celami tych zajęć jest:

- stwarzanie dzieciom warunków sprzyjających aktywności muzycznej i ruchowej

- rozwijanie ekspresji twórczej

- rozwijanie wrażliwości na muzykę i ruch

- doskonalenie poczucia rytmu

- budzenie wiary we własne możliwości

- czerpanie radości z udziału w zajęciach

- kształtowanie postaw moralnych i społecznych: systematyczności, wytrwałości, szacunku, prawdomówności, umiejętności właściwego zachowania się w sytuacji sukcesu
i niepowodzeń

Każde zajęcia rozpoczyna Profesor Wiolin. Poznaliśmy już trzy nuty: C, D, E. Podczas zajęć uczymy się: śpiewania, ćwiczymy mowę "melorymkami", gramy na instrumentach, słuchamy muzyki „żywej” i z nagrań oraz tworzymy muzykę. Przed nami kolejne wyzwania muzyczne.

Marta Świstun

Z bajkami poznaję siebie i świat ”- zajęcia z bajkoterapii

 

W BAŚNIOWYM ŚWIECIE ELFÓW

Bajka od wieków towarzyszy człowiekowi pod postacią mitu, legendy, podania ludowego czy wierszowanej opowiastki. Od wieków też oddziałuje na czytelnika, dostarcza wzorów moralnych, pomaga dziecku zrozumieć świat adekwatnie do jego możliwości intelektualnych, pomaga także w budowaniu obrazu samego siebie. Dziecko poznaje bowiem otaczający świat poprzez działania bohaterów, identyfikuje się z nimi, przyjmuje ich wzorce moralne, sposób myślenia i działania. Dzięki bajkom dziecko odkrywa własną tożsamość i pobudza wyobraźnię. Bajka pobudza do wczuwania się w emocje, redukuje lęki, daje wsparcie i poczucie siły, uczy jak pomagać sobie i innym w trudnych sytuacjach.

Od września dzieci uczestniczące w zajęciach z bajkoterapii poznają sympatyczne skrzaty zamieszkujące Polanę Małą oraz ich małe- wielkie problemy. Dzieci wspólnie omawiały zagadnienia związane z lękiem adaptacyjnym, strachem przed kontaktem z osobami niepełnosprawnymi, przed zmianami oraz wizytą u lekarza. Poruszały również tematy związane z agresją, pojawieniem się małego dziecka w rodzinie i nowego kolegi w grupie, brakiem wiary w siebie i kompleksami z powodu wyglądu.

Różnorodne zabawy muzyczno- ruchowe, plastyczne i teatralne, które towarzyszą słuchanym opowieściom pomagają dzieciom utożsamiać się z bohaterami bajek.

Monika Bibułowicz

CIĄG DALSZY SPOTKAŃ NA POLANIE MAŁEJ

W listopadzie na zajęciach z bajkoterapii dzieci kontynuowały spotkania z elfami zamieszkującymi Polanę Małą. Poznały nowych bohaterów, ich ulubione zabawy, przyjaciół oraz problemy, które muszą pokonywać sami z lub z pomocą innych skrzatów. Przedszkolaki uczyły się współpracy, rozmawiały o tym, że zawsze należy być sobą i nie wolno zmieniać się dla nikogo, ponieważ każdy z nas jest inny i wyjątkowy. Przypomniały bardzo ważną zasadę „Najważniejsze, by się nie poddawać i ciągle próbować od nowa”, która powinna towarzyszyć wszystkim w codziennym życiu. Zaprojektowały i zrobiły własne korony odwagi. Na zakończenie cyklu spotkań ze skrzatami dzieci wykonały makietę polany, wykorzystując swoją wyobraźnię i umiejętności plastyczne. Wspólne zabawy i działania pozwoliły im bliżej poznać się nawzajem i lepiej poznać siebie.

Monika Bibułowicz

 

 

,,Myślę i liczę”- zajęcia matematyczne

 

Matematyka nie jest ani trudna, ani nudna.

Zwłaszcza jeśli zaprzyjaźnimy się z nią od dziecka.

Matematyka jest miarą wszystkiego. (Arystoteles)

Zabawy matematyczne są bardzo ważne w edukacji przedszkolnej. Dają możliwość eksploracji, działania, wyzwalają chęć poszukiwania. Dlaczego więc nie skorzystać z tego, by rozbudzać w dzieciach możliwości poznawcze, wzbogacać ich wiedzę i umiejętności w tym zakresie. Ze społecznego punktu widzenia problem rozwijania zdolności logicznego myślenia już od najmłodszych lat jest bardzo ważny, gdyż daje gwarancję lepszych rezultatów w przyszłości. To co zostało utrwalone w młodym wieku jest trwałe. Zdolności dzieci powinny być rozwijane na drodze ich samodzielnych poszukiwań organizowanych przez dorosłych.

Na zajęciach dzieci miały już możliwość samodzielnie tworzyć gry planszowe, utrwalić i poszerzyć wiadomości z zakresu orientacji w schemacie własnego ciała i schemacie drugiej osoby. Poszerzyły wiadomości na temat rytmu i rytmicznej organizacji czasu. Podczas zabaw utrwaliły nazwy pór roku, miesięcy, dni tygodnia. Na matematycznym twisterze poszerzają swoje umiejętności liczenia, poznają zapisy graficzne cyfr, a przede wszystkim dobrze się bawią.

Eliza Kossakowska

 

 

,,Mały kucharz”- zajęcia kulinarne dla dzieci 5 - 6 letnich

Zajęcia składają się trzech części:

1. Wstępna – przedstawienie tematu zajęć, poznanie produktów, objaśnienie sposobu wykonania zadania.

2. Działania dzieci pod nadzorem nauczyciela i przy jego pomocy.

3. Degustacja przygotowanego dania i porządkowanie sali.

Nasi mali kucharze podczas zajęć kulinarnych do tej pory przygotowali przepyszne gofry bezglutenowe, twarożek z szczypiorkiem i rzodkiewka, pastę jajeczną oraz tosty. Każdy mały kucharz wam powie, że gotowanie jest super.

Cele:

1.poznawanie podstawowych zasad prawidłowego odżywiania się;

2. nabywanie umiejętności rozpoznawania produktów potrzebnych do właściwego funkcjonowania organizmu;

3. rozpoznawanie warzyw oraz innych produktów stosowanych do przygotowania posiłków;

4. przyjmowanie właściwej pozycji przy stole podczas spożywania posiłku;

5. utrwalanie nawyku spokojnego zachowania się przy stole i nieprowadzenia głośnych rozmów;

6. rozwijanie twórczej wyobraźni – próby nazywania własnego wytworu kulinarnego;

7. sprawianie dziecku przyjemności;

8. poznawanie rzeczywistości kulinarnej za pomocą zmysłów: smaku, węchu, dotyku, wzroku;

9. nabywanie umiejętności posługiwania się sztućcami;

10. poznawanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w kuchni;

11. wdrażanie do samodzielności;

12. stwarzanie dziecku możliwości do działania kulinarnego;

13. zapoznanie z różnymi naczyniami i przyborami kulinarnymi;

14. nabycie podstawowych technik kulinarnych;

Dominika Jakim