18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

Zapraszamy do przeglądania zasobów Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej

POZNAJĘ SIEBIE, MYŚLĘ, DZIAŁAM”

 

Projekt „Poznaję siebie, myślę i działamjest realizowany przez Gminę Turośń Kościelna przy udziale Przedszkola Samorządowego w Turośni Kościelnej w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie – N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi. Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci 3-5 letnich poprzez wzrost jakości edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Turośń Kościelna poprzez podniesienie kompetencji kluczowych, zapewnienie indywidualizacji wsparcia zgodnie z potrzebami rozwojowymi

W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

Igłą, nitką i nie tylko”- zajęcia plastyczno- krawieckie

W krainie muzyki”- zajęcia muzyczno- ruchowe

Z bajkami poznaję siebie i świat ”- zajęcia z bajkoterapii

,,Myślę i liczę”- zajęcia matematyczne

,,Mały kucharz”- zajęcia kulinarne