18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

Zawiadomienie o wyborze ofert dotyczących przetargu na dostawę produktów żywnościowych do Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej w 2018 r.

Załączniki do pobrania:

1. Załącznik nr 1 - otwórz

2. Załącznik nr 2 - otwórz

3. Załącznik nr 3 - otwórz

4. Załącznik nr 4 - otwórz

5. Załącznik nr 5 - otwórz

6. Załącznik nr 6 - otwórz

Wszystkim podmiotom dziękujemy za udział w przetargu i  zapraszamy do kolejnych przetargów organizowanych przez Zespół Szkół w Turośni Kościelnej.

========================================================

Sprostowanie informacji z otwarcia złożonych ofert z dnia 12.12.2017 r. - pobierz

Informacje o treści złożonych ofert dotyczących  przetargu na dostawę produktów żywnościowych do Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej w 2018 r. - pobierz

Ogłoszenie o zamówieniu:

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół  w Turośni Kościelnej

Załączniki do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu - do pobrania

2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - do pobrania

3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - do pobrania

4. Zmieniona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - do pobrania

5. Załącznik nr 1- do pobrania

6. Załacznik nr 2 - do pobrania

7. Załacznik nr 3 - do pobrania

8. Formularz cenowy cz. I - do pobrania

9. Formularz cenowy cz. II - do pobrania

10. Formularz cenowy cz. III - do pobrania

11. Formularz cenowy cz. IV - do pobrania

12. Formularz cenowy cz. V - do pobrania

13. Formularz cenowy cz. VI - do pobrania

14. Wzór umowy - do pobrania

 

Zawiadomienie o wyborze ofert dotyczących przetargu na dostawę produktów żywnościowych do Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej w 2017r.

Załączniki do pobrania:

1. Załącznik nr 1 - otwórz

2. Załącznik nr 2 - otwórz

3. Załącznik nr 3 - otwórz

4. Załącznik nr 4 - otwórz

5. Załącznik nr 5 - otwórz

6. Załącznik nr 6 - otwórz

Wszystkim podmiotom dziękujemy za udział w przetargu i  zapraszamy do kolejnych przetargów organizowanych przez Zespół Szkół w Turośni Kościelnej.

========================================================

Informacje o treści złożonych ofert dotyczących  przetargu na dostawę produktów żywnościowych do Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej w 2017r. - pobierz

Ogłoszenie o zamówieniu:

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół  w Turośni Kościelnej

Załączniki do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu - do pobrania

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - do pobrania

3. Załącznik nr 1- do pobrania

4. Załacznik nr 2 - do pobrania

5. Załacznik nr 3 - do pobrania

6. Załacznik nr 4a - do pobrania

7. Załącznik nr 4b - do pobrania

8. Załącznik nr 4c - do pobrania

9. Załącznik nr 4d - do pobrania

10. Załącznik nr 4e - do pobrania

11. Załącznik nr 4f - do pobrania

12. Wzór umowy - do pobrania