18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

Strona w budowie

Kadra pedagogiczna Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej

w roku szkolnym 2019/2020

 

L. p.

Nazwisko i imię

Przedmiot

1

Ewa Chrabołowska

Dyrektor Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej

2

Szymoniuk Beata

Z-ca dyrektora Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej, język angielski

3 Bałakier Małgorzata język rosyjski
4 Bartnowski Jarosław psycholog
5 ks.Buśko Piotr religia
6 Danilczuk Janusz technika, zajecia techniczne

7

Dryl Danuta

edukacja wczesnoszkolna

8

Dryl Grażyna

język polski, historia

9 Dudzińska Dorota język angielski
10 Ejsmont Artur basen

11

Janusz Danilczuk

edukacja dla bezpieczeństwa

12 Ewa Zaborowska język angielski

13

Himik Izabela

opiekun świetlicowy

14

 Idźkowska Kaja

chemia

15

Jakimiec Alicja

geografia, WOS, WDŻ

16

Komenda Barbara

edukacja wczesnoszkolna

17

Kostrowska Katarzyna

matematyka

18

Kozub Barbara

wychowawca świetlicowy
19 Leszczyńska Katarzyna  informatyka
20 Edyta Łukaszuk biologia

21

Łukaszuk Marek

matematyka, przyroda

22

Miłosiewicz Marcin

wychowanie fizyczne

23 Poślada Dorota edukacja wczesnoszkolna, logopeda
24 Purta Katarzyna biblioteka szkolna
25 Rodziewicz Katarzyna muzyka, wychowawca świetlicowy
26 Rygorczuk Dorota język polski, historia, WDŻ
27 Smaszcz Turosieńska Beatrycze język polski
28 Poślada Dorota logopeda

29

Śliwowski Tomasz

pedagog szkolny

30

Wojno Bożena

fizyka, opiekun świetlicowy

31

Zajkowski Maciej

wychowanie fizyczne, szachy

32

Zdzieszyński Konrad

religia

33

Zegadło-Piasecka Renata

plastyka, język polski