18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W TUROSNI KOŚCIELNEJ

ROK SZKOLNY 2018/2019

 

KONSULTACJE DLA RODZICÓW

W KAŻDĄ PIERWSZĄ ŚRODĘ MIESIĄCA

GODZINA 16.00 – 17.00

 

Terminy konsultacji:

03.10.2018 r.

07.11.2018 r.

09.01.2019 r.

06.03.2019 r.

03.04.2019 r.

05.06.2019 r.

 

Terminy wywiadówek

19.09.2018 r.

12.12.2018 r.

06.02.2019 r.

15.05.2019 r.

 

Terminy wywiadówek mogą ulec zmianie.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA DOTYCZĄCA UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS    

INTERRISK WNIOSEK/POLISA EDU-A/P 2018/2019

1/4

2/4

3/4

4/4

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku (www.kuratorium.bialystok.pl) w zakładce REFORMA EDUKACJI znajdują się informacje dotyczące zapowiadanych w oświacie zmian.

Informacje dostępne są również na stonie Ministerstwa Edukacji www.reformaedukacji.men.gov.pl.

administrator

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uwaga. Masz kłopot z logowaniem się do dziennika elektronicznego gimnazjum https://g-turosn.ppe.wrotapodlasia.pl/ppe/PPE.Edziennik/edziennik/?dz=login zajrzyj do zakładki - Strefa rodzica (lewe menu Zespół Szkół).  Zamieszczona jest instrukcja do logowania się, do dziennika elektronicznego gimnazjum - instrukcja

administrator

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Białostocka Akademia Rodziny zaprasza na wykład dla rodziców „Nie krzyczę, który odbędzie się 8 GRUDNIA 2016 r. o godz. 17:00.
 Czy potrafisz rozpoznać i nazwać swoje emocje? W jaki sposób wyrażasz swoje emocje wobec dziecka? Czy zdarza Ci się krzyczeć na dziecko? Czy zdarza Ci się obrażać na dziecko? Jeśli nurtują Cię takie lub podobne zagadnienia dotyczące budowania relacji z dzieckiem, a rodzicielstwo traktujesz jako osobistą szansę na przemianę ku dojrzałości zapraszamy na wykład „Nie krzyczę”.
 Na wykładzie podjęte zostaną zagadnienia:
 - rozpoznawania i nazywania swoich emocji radzenia sobie z nimi w konstruktywny sposób podstaw prawidłowej komunikacji opartej na szacunku i akceptacji skutecznych metod konfrontacji z trudnymi emocjami swoich dzieci i bliskich.
Wykład skierowany jest do osób dorosłych, szczególnie do rodziców przeżywających trudne emocje.
 Prowadzący: mgr Urszula Zagan: studia (1988-1993) – KUL teologia, specjalizacja – pedagogika rodziny uprawnienia pedagogiczne – Studium Pedagogiczne KUL doradca metodyczny – ponad 20 lat – Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów z zakresu komunikacji interpersonalnych trener umiejętności społecznych – na poziomie 5 Europejskich Ram Kwalifikacji (Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, Akademia Rozwoju Umiejętności Trenerskich) trener umiejętności zastępowania agresji – Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SOPHIA w Starachowicach Zajęcia odbędą się w Białostockiej Akademii Rodziny w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, ul. Sokólska 1 w sali nr 115.
W trakcie trwania zajęć organizatorzy zapewniają na miejscu fachową opiekę nad dziećmi w wieku od 3 lat. Chęć skorzystania z opieki nad dziećmi należy zgłosić podczas zapisów, podając imię, nazwisko i wiek dziecka w polu UWAGI na formularzu rejestracyjnym.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KONSULTACJE DLA RODZICÓW

W KAŻDY PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA

GODZINA 16.00 – 17.00

Terminy konsultacji:

 • 06.10.2016 r.
 • 03.11.2016 r.
 • 05.01.2017 r.
 • 02.03.2017 r.
 • 06.04.2017 r.
 • 01.06.2017 r.

Terminy wywiadówek (mogą ulec zmianie)

 • 01.12.2016 r.
 • 09.02.2017 r.
 • 18.05.2017 r.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ubezpieczenie dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2016/2017 w Zespole Szkół
Składka 30 zł od dziecka; szczegóły w załącznikach:

1. Polisa  Compensa - pobierz

2. Tabela NNW szkolne - pobierz

3. Tabela uszczerbek na zdrowiu NNW - pobierz

 

Konferencja dla rodziców pt: "Dzieci mają prawo do odpowiedzialnych dorosłych"

 

Zaproszenie na wykład

„Przemoc psychiczna i fizyczna w rodzinie”

Białostocka Akademia Rodziny zaprasza na wykład „Przemoc psychiczna i fizyczna w rodzinie”, który odbędzie się 15 września o godzinie 17:00

	Na wykładzie mowa będzie m.in o tym:

	czym jest przemoc psychiczna i fizyczna w rodzinie
	przykłady przemocy psychicznej i fizycznej w rodzinie
	jakie są powody przemocy psychicznej i fizycznej
	jakie są skutki przemocy psychicznej i fizycznej
	kto jest agresorem przemocy w rodzinie
	kto jest ofiarą przemocy w rodzinie
	jakie przyjmować postawy wobec przemocy psychicznej i fizycznej w rodzinie
	gdzie szukać pomocy wobec przemocy psychicznej i fizycznej

	Zajęcia odbędą się w Białostockiej Akademii Rodziny ul. Sokólska 1, sala nr 115. W trakcie trwania warsztatów, organizatorzy zapewniają fachową opiekę nad dziećmi w wieku od 3 lat w budynku Białostockiej Akademii Rodziny przy ul. Sokólskiej 1. Chęć skorzystania z opieki nad dziećmi należy zgłosić podczas zapisów, podając imię, nazwisko i wiek dziecka w polu
UWAGI na formularzu rejestracyjnym.
„Jak radzić sobie ze stresem”
Białostocka Akademia Rodziny zaprasza na wykład „Jak radzić sobie ze
stresem”
, który odbędzie się dnia 6 czerwca 2016 r. o godzinie 17:00.

Wykład będzie obejmować tematykę.

Czym jest stres?
Co powoduje stres?
Rodzaje stresów i rodzaje jego wyrażania.
Jak rozwiązywać problemy wynikające ze stresu.
Ja i moje emocje.
Moi bliscy, a moje emocje.
Jak podtrzymywać relacje i wyrażać własne zdanie, nie tracąc panowania
nad sobą?
Jak radzić sobie ze swoim stresem?
Jak właściwie reagować na stres innych?
Zajęcia odbędą się w Białostockiej Akademii Rodziny ul. Sokólska 1, w
sali nr 115.
W trakcie trwania zajęć organizatorzy zapewniają na miejscu fachową
opiekę nad dziećmi w wieku od 3 lat.

Chęć skorzystania z opieki nad dziećmi należy zgłosić podczas
zapisów,
podając imię, nazwisko i wiek dziecka w polu UWAGI na formularzu
rejestracyjnym.


Warsztaty - Szkoła dla rodziców

Białostocka Akademia Rodziny zaprasza do uczestnictwa w 10 tygodniowych warsztatach „Szkoła dla rodziców – część I bazowa”, które rozpoczną się 18 kwietnia 2016 r. o godz. 16:30.

Są to zajęcia z zakresu rozwijania kompetencji wychowawczych rodziców pt. w oparciu o pozycję książkową autorstwa Elaine Mazlisch, Adele Faber. pt. „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły

Na zajęciach mowa będzie o:

 • wyrażaniu oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane,
 • rozpoznawaniu, wyrażaniu i akceptowaniu uczuć,
 • motywowaniu dziecka do współdziałania,
 • modyfikowaniu niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka,
 • uwalnianiu dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole,
 • wspieraniu procesu usamodzielniania się dziecka,
 • budowaniu realnego poczucia własnej wartości dziecka,
 • konstruktywnym rozwiązywanie konfliktów.

Forma i tematyka warsztatów mają służyć:

 • nawiązywaniu głębszych relacji ze swoimi dziećmi,
 • nabyciu umiejętności aktywnego słuchania i skutecznej komunikacji z dzieckiem,
 • nawiązaniu efektywnej współpracy z dzieckiem,
 • radzeniu sobie z nieodpowiednim zachowaniem dziecka bez stosowania przemocy,
 • umiejętności w wyrażaniu oczekiwań i ustalaniu zasad,
 • rozwijaniu pozytywnego obrazu siebie.

Zajęcia odbędą się w Białostockiej Akademii Rodziny Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, ul. Sokólska 1 w Sali nr 115.

W trakcie trwania zajęć, organizatorzy zapewniają na miejscu fachową opiekę nad dziećmi w wieku od 3 lat. Chęć skorzystania z opieki nad dziećmi należy zgłosić podczas zapisów, podając imię, nazwisko i wiek dziecka w polu UWAGI na formularzu rejestracyjnym.

Trening Skutecznego Rodzica
Białostocka Akademia Rodziny zaprasza na warsztaty „Trening Skutecznego Rodzica”, które rozpoczną się dnia 13 kwietnia 2016 r. o godz. 16:30.
Trening Skutecznego Rodzica to cykl 8 spotkań trzygodzinnych, odbywających się raz w tygodniu.
Umożliwia to zdobycie nowych, sprawdzonych umiejętności w komunikacji, aby móc nawiązać dobre relacje z dzieckiem, współmałżonkiem, przyjacielem czy współpracownikiem.
 
Tematami kursu będą między innymi:
- jak budować autorytet rodzicielski w oparciu o wpływ zamiast siły,
- jak ograniczać sytuacje konfliktowe,
- jak wzmacniać więzi w rodzinie.
 
Zajęcia odbędą się w Białostockiej Akademii Rodziny Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, ul. Sokólska 1 w Sali nr 115.
W trakcie trwania zajęć, organizatorzy zapewniają na miejscu fachową opiekę nad dziećmi w wieku od 3 lat.
Chęć skorzystania z opieki nad dziećmi należy zgłosić podczas zapisów, podając imię, nazwisko i wiek dzieckaw polu UWAGI na
formularzu rejestracyjnym.
 

Komunikat RADY RODZICÓW - Turośń Kościelna 2015

Decyzją Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Turośni Kościelnej składka

na rok szkolny 2015/16 wynosi 40zł. od rodziny.
Uprzejmie prosimy o dokonywanie wpłat do wychowawców klas lub na konto o numerze rachunku bankowego
92 8074 0003 0130 1414 2000 0010

Dziękujemy za zrozumienie naszych potrzeb.