18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

Wykaz instytucji gdzie można uzyskać wsparcie w kwestiach psychologiczno - pedagogicznych w sytuacjach kryzysowych.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Po więcej informacji na temat rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych zapraszamy na stronę:

 https://www.gov.pl/…/edu…/rekrutacja-na-rok-szkolny-20192020

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE

List Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji do rodziców

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W TUROSNI KOŚCIELNEJ

ROK SZKOLNY 2018/2019

 

KONSULTACJE DLA RODZICÓW

W KAŻDĄ PIERWSZĄ ŚRODĘ MIESIĄCA

GODZINA 16.00 – 17.00

 

Terminy konsultacji:

03.10.2018 r.

07.11.2018 r.

09.01.2019 r.

06.03.2019 r.

03.04.2019 r.

05.06.2019 r.

 

Terminy wywiadówek

19.09.2018 r.

12.12.2018 r.

06.02.2019 r.

15.05.2019 r.

 

Terminy wywiadówek mogą ulec zmianie.

-------------------------------------------------------------------------------------------

INFOMACJA DLA RODZICÓW !!!

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA DOTYCZĄCA UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS    

INTERRISK WNIOSEK/POLISA EDU-A/P 2018/2019

1/4

2/4

3/4

4/4

--------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat RADY RODZICÓW - Turośń Kościelna 2018

Decyzją Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Turośni Kościelnej składka

na rok szkolny 2018/19 wynosi 40zł od rodziny.
Uprzejmie prosimy o dokonywanie wpłat do wychowawców klas lub na konto o numerze rachunku bankowego
92 8074 0003 0130 1414 2000 0010

Dziękujemy za zrozumienie naszych potrzeb.

----------------------------------------------------------------------------------

Na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku (www.kuratorium.bialystok.pl) w zakładce REFORMA EDUKACJI znajdują się informacje dotyczące zapowiadanych w oświacie zmian.

Informacje dostępne są również na stonie Ministerstwa Edukacjwww.reformaedukacji.men.gov.pl.

administrator

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uwaga. Masz kłopot z logowaniem się do dziennika elektronicznego gimnazjum https://g-turosn.ppe.wrotapodlasia.pl/ppe/PPE.Edziennik/edziennik/?dz=login zajrzyj do zakładki - Strefa rodzica (lewe menu Zespół Szkół).  Zamieszczona jest instrukcja do logowania się, do dziennika elektronicznego gimnazjum - instrukcja

administrator