18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

 

Lista zakwalifikowanych kandydatów do Przedszkola Samorządowego

w Turośni Kościelnej znajduje się na drzwiach budynku w/w przedszkola.

Zgodnie z wytycznymi Urzędu Ochrony Danych Osobowych

list nie zamieszcza się na stronie internetowej przedszkola.

 

UWAGA!

 

Przypominamy, że w dniach 21.03.2019 – 28.03.2019

rodzice zakwalifikowanych kandydatów powinni zgłosić się do sekretariatu

Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej w celu podpisania oswiadczenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola.

Nie podpisanie oświadczenia przez rodzica jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

 

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 7/2019 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 17 stycznia 2019 r.

 

UCHWAŁA NR XXII/178/2017 RADY GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA

 

Zasady rekrutacji do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych

przez Gminę Turośń Kościelna rok szkolny 2019/2020

 

UWAGA RODZICE!
Przypominamy, iż w dniach 27.02.2019 – 12.03.2019 odbywać się będzie rekrutacja do oddziałów przedszkolnych  Przedszkola Samorządowego w Turośni Kościelnej na rok 2019/2020.

Wniosek o przyjęcie  dziecka do Przedszkola Samorządowego w Turośni Kościelnej

w roku szkolnym 2019/2020

 

 

DRODZY RODZICE!

W dniach 11.02 – 20.02. 2019 rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego w Turośni Kościelnej składają deklarację o woli kontynuowania przez dziecko edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 2019/2020.

Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego

w Przedszkolu Samorządowym w Turośni Kościelnej w roku szkolnym 2019/2020