18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

ZARZĄDZENIE NR 7/2019 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 17 stycznia 2019 r.

 

UCHWAŁA NR XXII/177/2017 RADY GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA

 

Zasady rekrutacji do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Turośń Kościelna rok szkolny 2019/2020

 

BRAK MIEJSC DO KLASY PIERWSZEJ W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 

dla uczniów spoza obwodu szkoły.

 

DRODZY RODZICE!

W dniach 11.02 – 20.02. 2019 rodzice dzieci zamieszkujących w obwodzie Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Turośni Kościelnej składają zgłoszenie o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków.

 

Zgłoszenie  dziecka do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Turośni Kościelnej w roku szkolnym 2019/2020

(dotyczy uczniów z obwodu szkoły)