18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

Dnia 8 maja  2019 roku w Zespole Szkół w Turośni Kościelnej odbyła się Gminna Olimpijka klas I – III. W zawodach wzięli udział uczniowie z Tołcz, Turośni Dolnej i Turośni Kościelnej. Dzieci rywalizowały w konkurencjach bieżnych, skocznych, siłowych, zwinnościowych oraz rzutnych.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymali dodatkowo puchary. Nagrody wręczała Dyrektor Zespołu Szkół – pani Ewa Chrabołowska.

         Dziękuję  wszystkim nauczycielom, którzy przygotowali uczniów do zawodów sportowych i zapraszam za rok.

Maciej Zajkowski