18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

KOMUNIKAT SPORTOWY

            Dnia 16.10.2019 roku  dziewczęta i chłopcy z Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej wzięli udział w Biegu Ulicznym „Od Karolka do Karola”. Impreza odbyła się w Łapach, organizatorem była Szkoła Podstawowa nr 1.

            Bieg poświęcony jest pamięci Papieża Świętego Jana Pawła II , który jest patronem Szkoły Podstawowej w Łapach. Dystans biegu ulicznego dla dziewcząt i chłopców z  klasy IV wynosił 400 metrów a dla uczniów V, VI, VII klasy – 600 m, klasa VIII musiała zmierzyć się z dystansem 800m.

            Najlepszy wynik, zajmując miejsce trzecie na podium, uzyskali: Julia Dryl z klasy IV, Julia Świstun z klasy VII i Adrian Moniuszko z klasy V.

Wszyscy uczestnicy biegu otrzymali pamiątkowe medale.

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM NALEŻĄ SIĘ BRAWA  ZA WALKĘ DO KOŃCA!!!

M. Miłosiewicz, M. Zajkowski