18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

Dnia 18 października 2019 roku w Zespole Szkół w Turośni Kościelnej odbył się II Turniej Szachowy.

Zawody rozegrano systemem „każdy z każdym”. Bezkonkurencyjny (podobnie, jak rok temu) okazał się Paweł Stasiewicz – wygrał wszystkie partie. Drugie miejsce zajął Miłosz Jakim, trzecie – Michał Dryl, czwarte – Maciej Borowski. W turnieju brali jeszcze udział: Edyta Szygałowicz, Michał Dziemianko.

Wszystkim uczestnikom gratuluję występu w turnieju.

M. Zajkowski