18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

Dnia 30 maja 2014 w Zespole Szkół w Turośni Kościelnej odbyła się Gminna Olimpijka kl. I – III. W imprezie wzięły udział wszystkie 
Szkoły Podstawowe z terenu gminy Turośń Kościelna, a mianowicie: SP Turośń Kościelna, SP Turośń Dolna, SP Tołcze, SP Niewodnica Kościelna.


Olimpijka składała się z dwóch części: toru przeszkód dla wszystkich uczestników i rywalizacji miedzyszkolnej w formie biegowej (bieg na 30, 40, 50 m) – dla najszybszych dziewczynek i chłopców.


ol11


Uczestnicy zostali nagrodzeni medalami, dyplomami oraz drobnymi upominkami dzięki wsparciu finansowemu w ramach dotacji na realizację przedsięwzięcia z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Turośń Kościelna


ol31