18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

Dnia 18.06.2014 na stadionie w Turośni Kościelnej odbył się Memoriał Lekkoatletyczny im. Mariana Łupińskiego zorganizowany przez Szkołę Podstawową w Turośni Kościelnej.

Jak co roku impreza ta skupiła sportowców ze wszystkich szkół podstawowych z terenu Gminy TK tj. SP Turośń Kościelna, SP Turośń Dolna, SP Tołcze, SP Niewodnica Kościelna.

W zawodach wystartowało ponad 130 uczniów z kl. IV – VI, którzy próbowali swoich sił w takich dyscyplinach jak bieg na 60m, 600m, 1000m, skok w dal, rzut piłeczką palantową. Pierwsze trzy miejsca w poszczególnych dyscyplinach zostały nagrodzone medalami.
Medale otrzymali: -pobierz


am11


Nagrody zostały ufundowane dzięki wsparciu finansowemu w ramach dotacji na realizację przedsięwzięcia z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Turośń Kościelna


am21