18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

Sport Szkoła Podstawowa

Dnia 18.06.2014 na stadionie w Turośni Kościelnej odbył się Memoriał Lekkoatletyczny im. Mariana Łupińskiego zorganizowany przez Szkołę Podstawową w Turośni Kościelnej.

Dziewczęta i chłopcy ze Szkoły Podstawowej w Turośni Kościelnej w Finale województwa podlaskiego w zawodach piłki ręcznej – „Szczypiorniak na Orlikach 2014”.

Dnia 30 maja 2014 w Zespole Szkół w Turośni Kościelnej odbyła się Gminna Olimpijka kl. I – III. W imprezie wzięły udział wszystkie 
Szkoły Podstawowe z terenu gminy Turośń Kościelna, a mianowicie: SP Turośń Kościelna, SP Turośń Dolna, SP Tołcze, SP Niewodnica Kościelna.

Dnia 22.01.2014 drużyna chłopców reprezentująca SP Turośń Kościelna wywalczyła II miejsce w Igrzyskach Powiatu Białostockiego w piłce ręcznej co daje szkole możliwość przystąpienia do kolejnego etapu – eliminacji w grupie południowej w Bielsku Podlaskim.

Dnia 5 listopada 2013 roku w hali sportowej Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach rozegrano Igrzyska Powiatu Białostockiegow piłce ręcznej dziewcząt.

Dnia 17 października 2013 uczennice SP Turośń Kościelna wzięły udział w turnieju piłki ręcznej o „Puchar Podlasia” organizowanym przez Podlaski Wojewódzki Związek Piłki Ręcznej na hali sportowej SP 49 w Białymstoku.

Dnia 28.05.2013r. odbył się turniej o nazwie „Szczypiorniak na Orlikach 2013”. Turniej rozpoczął się na Orliku w Turośni Kościelnej.

Dnia 17 lutego 2012r.o godz. 9.00 odbyły się Szkolne Zawody Łyżwiarskie, Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica na lodowisku szkolnym w Turoœni Koœcielnej.