18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

Aktualności Zespół Szkół

Drodzy Rodzice!

W dniach od 19 lutego 2018 do 02 marca 2018

rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego w Turośni Kościelnej składają deklarację kontynuowania wychowania przedszkolnego- pobierz wniosek

Na wolne miejsca rozpoczynamy postepowanie rekrutacyjne

Rekrutacja do Przedszkola Samorządowego w Turośni Kościelnej

będzie trwała od 6 marca 2018 r. do 29 marca 2018 r.

(szczegółowe informacje w zakładce Przedszkole – Rekrutacja)

CZAS –START!

W naszej szkole pod patronatem Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie odbywają się dodatkowe zajęcia z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości, adresowane do uczniów klas II i III gimnazjów z terenów wiejskich.

18 stycznia uczniowie naszej szkoły (klasy IV-VII i II-III gimnazjum) uczestniczyli w Dniu Języków Obcych, zorganizowanych, jak co roku przez nauczycieli zespołu językowego.

 

30 grudnia na stadionie lekkoatletycznym w Zwierzyńcu w Białymstoku odbył się 34. Bieg Sylwestrowy. Organizatorem ostatniej imprezy sportowej w 2017 r. był MKS Juvenia, a współorganizatorami fundacja Białystok Biega oraz Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji.