18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

Aktualności Zespół Szkół

Od października do grudnia 2016 w naszej szkole realizowaliśmy rządowy program „Bezpieczna +”.  Przystępując do programu, wybraliśmy obszar dotyczący budowania pozytywnego klimatu szkoły, w szczególności poprzez budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych, realizację działań służących przeciwdziałaniu agresji rówieśniczej.

Dnia 22 grudnia 2016r. odbyły się jasełka przygotowane przez uczniów szkoły podstawowej pod opieką nauczyciela katechety. Wśród widzów przedstawienia znaleźli się: uczniowie klas I-VI SP i gimnazjum oraz grono pedagogiczne.