18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

Aktualności Zespół Szkół

KONKURS NA KOMIKS 

 24 października 2016 r. uczniowie Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej uczestniczyli w wycieczce do Warszawy. Wyjazd do Telewizyjnej Agencji Informacyjnej mieszczącej się przy Placu Powstańców 7 był nagrodą dla 15 uczestników warsztatów filmowych organizowanych przez GOK w Turośni Kościelnej.