18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

Aktualności Zespół Szkół

Od października do grudnia 2016 w naszej szkole realizowaliśmy rządowy program „Bezpieczna +”.  Przystępując do programu, wybraliśmy obszar dotyczący budowania pozytywnego klimatu szkoły, w szczególności poprzez budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych, realizację działań służących przeciwdziałaniu agresji rówieśniczej.

Dnia 22 grudnia 2016r. odbyły się jasełka przygotowane przez uczniów szkoły podstawowej pod opieką nauczyciela katechety. Wśród widzów przedstawienia znaleźli się: uczniowie klas I-VI SP i gimnazjum oraz grono pedagogiczne.

Zawiadomienie o wyborze ofert dotyczących przetargu na dostawę produktów żywnościowych do Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej w 2019 r.

Załączniki do pobrania:

1. Załącznik: część I, część Ia, część III, część IIIa, część VIczęść VIa

2. Załącznik: część II, część II

3. Załącznik:  część IV, część IVa
4. Załącznik: część V, część Va

Wszystkim podmiotom dziękujemy za udział w przetargu i  zapraszamy do kolejnych przetargów organizowanych przez Zespół Szkół w Turośni Kościelnej.

 

Informacje o treści złożonych ofert dotyczących  przetargu na dostawę produktów żywnościowych do Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej w 2019 r. - pobierz 1-2   pobierz 2-2

 

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół  w Turośni Kościelnej

 

Załączniki do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu - do pobrania

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - do pobrania

3. Załącznik nr 1- do pobrania

4. Załacznik nr 2A - do pobrania

5. Załacznik nr 2B - do pobrania

6. Załacznik nr 3 - do pobrania

7. Załacznik nr 4a - do pobrania

8. Załącznik nr 4b - do pobrania

9. Załącznik nr 4c - do pobrania

10. Załącznik nr 4d - do pobrania

11. Załącznik nr 4e - do pobrania

12. Załącznik nr 4f - do pobrania

13. Wzór umowy - do pobrania

 

========================================================