18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

Aktualności Zespół Szkół

Zdjęcie przedstawia Zespół Szkół wraz z infrastrukturą sportową - Orlik, sezonowe lodowisko na boisku przyszkolnym, skatepark i plac zabaw