18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

Aktualności Zespół Szkół

Przypominamy, iż w dniach 27.02.2019 – 12.03.2019 odbywać się będzie rekrutacja do oddziałów przedszkolnych  Przedszkola Samorządowego w Turośni Kościelnej na rok 2019/2020.

 

Wniosek jest dostępny w sekretariacie szkoły  i zakładce Rekrutacja. Przypominamy o załączeniu odpowiednich oświadczeń.

 

Rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Turośni Kościelnej  na rok szkolny 2019/2020 dla dzieci spoza obwodu szkoły nie odbędzie się z powodu braku miejsc.

 

 

Informacja o przyjmowaniu i rekrutacji dzieci do Przedszkola Samorządowego w Turośni Kościelnej znajdują się w zakładce Przedszkole - Rekrutacja, a informacje o przyjmowaniu i rekrutacji dzieci do klas I Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Turości Kościelnej w zakładce Szkoła Podstawowa - Rekrutacja.

 

 Uczniowski Klub Sportowy „Tur” w Turośni Kościelnej zachęca do wzięcia udziału w sportowej zabawie.

Zajęcia rekreacyjno – sportowe odbywać się będą w pierwszym i drugim tygodniu ferii zimowych:

 

- chłopcy 21.01 – 25.01.2019 (pierwszy tydzień), opiekun Marcin Miłosiewicz,

  • szkoła podstawowa klasy IV-VI w godzinach 9:00 – 10:30,

  • gimnazjum + klasy VII, VIII SP w godzinach 10:30 -12:00,

     

    - dziewczęta 28.01 – 1.02.2019 (drugi tydzień), opiekun Maciej Zajkowski,

  • szkoła podstawowa klasy IV-VI w godzinach 9:00 – 10:30,

  • gimnazjum + klasy VII, VIII SP w godzinach 10:30 -12:00.

     

 

Wielu Bożych Błogosławieństw na ten wspaniały czas Narodzenia Pańskiego,

aby przyjście na świat Chrystusa przyniosło ze sobą radość, pokój, nadzieję i miłość,

a Nowy Rok obdarzył zdrowiem i pomyślnością.

Życzy

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Społeczność Uczniowska oraz Pracownicy Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej

 

Dwa wyróżnienia w konkursach wojewódzkich zdobyły uczennice klasy VI.

Julia Adamska w IX Wojewódzkim Konkursie na prezentację multimedialną  „Biblioteka to dom przyszłości i przeszłości”

Julia Świstun w IX Wojewódzkim Konkursie Literackim „Biblioteka to jest dobre miejsce dla człowieka”

Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

  Katarzyna Purta