18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

Aktualności Zespół Szkół

 

7.50 - spotkanie z wychowawcami (sprawdzenie obecności)

8.00 - wspólne wyjście do kościoła

8.15 - msza święta

9.10 - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

9.40 - spotkanie z wychowawcami w klasach (plan lekcji)

10.00 - odjazdy autobusów

 

Uwaga: Dowożenie uczniów w roku szkolnym 2018/2019

Trasy poranne

Trasy popołudniowe

Dnia 22.06.2018 o godzinie 9.00 w hali sportowej Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018.

W uroczystym apelu udział wziął Wójt Gminy Turośń Kościelna p. Grzegorz Jakuć, a także p. Dyrektor Zespołu Szkół Ewa Chrabołowska , która wraz z wychowawcami poszczególnych klas rozdawała nagrody uczniom i ich rodzicom.

Pan Wójt Gminy i p. Dyrektor Zespołu Szkół  życzyli  uczniom szczęśliwych i bezpiecznych wakacji.

Uczniowie naszej szkoły zainteresowani literaturą polską wyruszyli dzisiaj na jednodniową wycieczkę śladami twórcy kolędy "Bóg się rodzi" i innych "Pieśni nabożnych" - "Kiedy ranne wstają zorze", " Wszystkie nasze dzienne sprawy"... 

W sobotę 9 czerwca koło teatralno-poetyckie zaprosiło na swoją drugą premierę roku szkolnego 2017/2018. Spektakl pt. "Poplątane bajki" po raz pierwszy zobaczyły dzieci ze stowarzyszenia Akacja. Przedstawienie zostało nagrodzone gromkimi brawami.

                

8.00 - Zbiórka uczniów w szkole, sprawdzenie obecności

8.05 Wyjście do kościoła z wychowawcą

8.15 - Msza Święta

9.00 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

połączone z rozdaniem nagród dla najlepszych uczniów

w hali sportowej 

10.00 Rozdanie świadectw szkolnych w klasach

10.30 Odjazdy autobusów

 

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH RODZICÓW!

                    

 

W historię szkoły wpisuje się wyjazd gimnazjalistów klas trzecich do Sejmu i Muzeum Powstania Warszawskiego. Inicjatorem tego dorocznego wyjazdu jest wójt gminy Turośń Kościelna, pan Grzegorz Jakuć.

9 czerwca na stadionie lekkoatletycznym w Białymstoku odbyły się charytatywne biegi sztafetowe dzieci „Electrum Ekiden Mini”. Zespół Szkół w Turośni Kościelnej reprezentowało 32 uczestników w 8 grupach. Starty naszych reprezentantów zostały częściowo sfinansowane przez Urząd Gminy w Turośni Kościelnej. Celem nadrzędnym imprezy była pomoc Hospicjum dla dzieci- 30% z każdej wpłaty startowej przekazane zostało Fundacji „Pomóż im”.

25 maja w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury odbył się finał XXXI Wojewódzkiego Małego Konkursu Recytatorskiego „Baje, bajki, bajeczki…”.

31 maja 2018 (czwartek)

- Święto Boże Ciało