18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

Aktualności Zespół Szkół

Uczennica klasy IIb gimnazjum, Ewa Podwysocka, zajęła I miejscew 7 edycji wojewódzkiego konkursu plastycznego „Tylko anioły do mnie wysyłaj” w zakresie pracy płaskiej w kategorii wiekowej klas gimnazjalnych oraz otrzymała tytuł Anioła Sztuki.

Serdeczne gratulacje!

Katarzyna Purta

14 lutego 2018r. odbyło się semestralne podsumowanie działalności SK .

Drodzy Rodzice!

W dniach od 19 lutego 2018 do 02 marca 2018

rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego w Turośni Kościelnej składają deklarację kontynuowania wychowania przedszkolnego- pobierz wniosek

Na wolne miejsca rozpoczynamy postepowanie rekrutacyjne

Rekrutacja do Przedszkola Samorządowego w Turośni Kościelnej

będzie trwała od 6 marca 2018 r. do 29 marca 2018 r.

(szczegółowe informacje w zakładce Przedszkole – Rekrutacja)

CZAS –START!

W naszej szkole pod patronatem Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie odbywają się dodatkowe zajęcia z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości, adresowane do uczniów klas II i III gimnazjów z terenów wiejskich.

18 stycznia uczniowie naszej szkoły (klasy IV-VII i II-III gimnazjum) uczestniczyli w Dniu Języków Obcych, zorganizowanych, jak co roku przez nauczycieli zespołu językowego.